Teamfærdigheder – at kunne fungere i et team og have viden om teamprocesser er en nødvendig almen kompetence, hvad enten det drejer sig om direktionsgrupper, lederteams, projektgrupper eller selvstyrende teams. Det mest veldokumenterede forskningsprojekt indenfor dette felt er udført af den amerikanske psykolog W. Schutz.
Denne team- og gruppeteori har den substans, der er nødvendig for det dybe, direkte og effektive arbejde med teamprocesser.

Metze Erhvervspsykologer har udviklet gruppemodeller, gruppediagnoseværktøjer og en række gruppeudviklingsøvelser som kan anvendes af direktionsgrupper, ledergrupper, projektgrupper og medarbejdergrupper.
Endvidere har vi udviklet IPPS testen (InterPersonelle Præferencer og Strategier) der både på individuelt niveau og i forbindelse med sammensætning af grupper og gruppefunktion er et effektfuldt redskab til forståelse af interpersonelle mønstre og processer.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange