Et er at vedtage en ny organisationsstruktur, -strategi eller samarbejdsform, noget andet er at ændre de strukturer, der ligger forankret i organisationen i form af menneskelige relationer og få dem til at fungere under nye betingelser.
I samarbejde med topledelsen eller lederen af den enkelte forretningsenhed eller afdeling, sætter vi fokus på at binde overordnet strategi, struktur og mennesker sammen til en velfungerende organisation eller organisatorisk enhed.
En forudsætning for et vellykket organisationsudviklingsprojekt er at man aktivt inddrager medarbejdernes viden, ved at kombinere kvantitative og kvalitative data i en “top-down styret bottom-up” udviklingsproces. Desuden er vi meget opmærksomme på at ændringerne og kompetencerne bliver solidt forankret i ledelsesstrengen.

Denne udviklingsstrategi betyder i sidste ende at organisationen oplever gevinsten ved selv at have gennemføre en succesfuld organisationsudviklingsproces.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange