Vi tilbyder individuel coaching og sparring fra ledere på alle niveauer indenfor både den private og offentlige sektor. Udgangspunktet for at søge hjælp er altid et misforhold mellem intentioner og adfærd: dvs. lederen er typisk kørt fast i uhensigtsmæssige handlemønstre som ikke giver de resultater han/hun gerne vil opnå.

Overordnet er sigtet at hjælpe ledere til at realisere deres udviklingspotentiale. Vores udgangspunkt er en kognitiv/kommunikativ tilgang til ændringsprocesser; dvs. at hjælpe klienten til at ændre tanker, følelser og adfærd i forhold til omgivelserne. Den kognitive/kommunikative tilgang er velunderbygget og evidensbaseret; dvs. at den psykologiske forskning har vist at metoden er effektiv. Denne tilgang er præget af åbenhed, den er direkte og transparent - og behagelig fri for manipulation af enhver art.
Forløbene er typisk intensive, individuelle konsultationer, der tager udgangspunkt i både specifikke og generelle udviklingsbehov i forhold til ledelsesfunktionen.

De problemstillinger som ledere kommer til os med, handler bl.a om fastlåste interpersonelle relationer, problemer med at kunne bryde egne mønstre, konflikthåndtering, stresshåndtering, personlig udvikling, karriereudvikling m.m.
Vi træner bl.a. lederne i at anvende PAM - en effektiv struktureret analysemetode i forhold til interpersonelle problemer. Desuden anvender vi IPR metoden, der bygger på videogenkaldelse af coaching/sparrings processen. Gennem IPR får lederen indsigt i de mønstre, der blokerer for udviklingen af effektive handlemønstre.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange