Metze Erhvervspsykologer A/S har siden 1990 fungeret som samarbejdspartnere for en bred vifte af danske virksomheder og organisationer.

I dag ledes Metze Erhvervspsykologer af Jacob Metze, som er Cand.psych. og MSc i Organisational Social Psychology.

Vi hjælper organisationer med at udvikle menneskelige relationer og effektivisere HR processer. Vi designer udviklingsforløb til ledere, teams og hele organisationer og hjælper organisationer med at løse specifikke udfordringer de står overfor på HR området. Desuden fungerer vi ofte som totalrådgivere i forhold til udvikling af den interne HR funktion og ved organisatoriske fusions- og ændringsprocesser.
Vore medarbejdere er erfarne og højt kvalificerede psykologer, der kan arbejde på både det organisationspsykologiske og det individuelle niveau. Vores holdning er at organisationspsykologer skal vide ligeså meget om organisationer som om psykologi.

I de løsninger vi designer for vores kunder tager vi ofte udgangspunkt i de teoretiske niveauer og modeller som er relevante for en given problemstilling. Men grundlæggende for vores tilgang er en forståelse af organisationer som komplekse adaptive systemer. På det individuelle niveau anvender vi en evidensbaseret kognitiv og kommunikativ tilgang til udvikling af lederkompetencer. Denne faglige bredde betyder at vi kan kan arbejde med organisatoriske problemstillinger fra individniveau til relationsniveau til organisationsniveau.
Vores fælles udgangspunkt er ønsket om at gøre en forskel, en dyb faglig interesse og troen på at det centrale i en organisations drivkraft, ressourcer og kompetencer, er medarbejderne. Denne brede baggrund og erfaring gør, at vi bevæger os udover gængse managementmodeller, modestrømninger og organisationspsykologiske standardløsninger.

Vi mener at HR-området skal være et strategisk aktiv for virksomheden. Derfor er vi resultatorienterede i vores tilgang og derfor lægger vi vægt på at arbejde evidens- og databaseret når det er muligt. Det er forudsætningen for at interventions- og udviklingsstrategier kan lykkes.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange