Vi har gennemført en række projekter i forhold til strategisk lederudvikling og organisationsudvikling for uddannelsesinstitutioner. Vores erfaring er, at selvom de udfordringer uddannelsesinstitutioner står overfor, tilsyneladende er nøjagtig de samme vi finder indenfor andre sektorer, er der væsentlige forskelle. Det stiller krav om viden og indsigt i den særlige kultur og de specielle vilkår som karakteriserer uddannelsesområdet. Et vigtigt parameter er f.eks. den skærpede konkurrence der er institutionerne imellem.

En velfungerende organisation er en forudsætning for at institutionen fremstår attraktiv for såvel medarbejdere som for de uddannelsessøgende.

Vi har erfaringer fra en række videregående uddannelsesinstitutioner og universiteter.
Interventionerne i uddannelsesinstitutioner har især rettet sig mod organisatoriske ændringsprocesser; herunder implementering af ny ledelsesstruktur og udviklingsstrategi. Vi har fungeret som sparringpartnere for direktioner i forbindelse med udvikling af overordnede HR strategier.

Andre opgaver har omfattet udvikling af effektive decentrale lederteams med henblik på at forankre strategiske lederkompetencer i organisationen og skabe velfungerende ledelsesenheder.
Vi har også med succes implementeret anvendelsen af PULS Human Resource Analysen som løbende monitorering af alle væsentlige organisatoriske faktorer på det “bløde område”, integreret den med APV, og på organisatorisk niveau gennemført projekter med det formål at reducere “organisatorisk friktion” og frigøre kapacitet hos medarbejderne. Vore follow-up undersøgelser der strækker sig over en fire-årig periode viser, at hvis medarbejderne inddrages aktivt og ansvarliggøres på disse områder, er der meget store gevinster at hente. I flere tilfælde har vi kunnet vise meget imponerende resultater i forhold til både subjektive mål som tilfredshed og ledelseskvalitet og i forhold til objektive mål såsom reduktion af stressniveau og sygefravær.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange