Vi har opbygget en omfattende ekspertise indenfor sygehussektoren og har været involveret i uddannelses- og udviklingsarbejde på 36 danske sygehuse. Vi har desuden varetaget centraliseret efteruddannelse af læger og sygeplejersker i kommunikation og ledelse og været ansvarlige for Lægeforeningens centraliserede lederuddannelse af cheflæger og administrerende overlæger.

At arbejde effektivt indenfor sygehussektoren forudsætter en forståelse for de specielle forhold der hersker på sygehuse; f.eks. at de i væsentlig grader er præget af “det professionelle paradigme”; det vil sige at faglighed og meritokrati er de grundliggende faktorer, som er bestemmende for bl.a. accept af ledelse. Det er nødvendigt, at de forskellige organisationsudviklingstiltag også tager højde for den kendsgerning, hvis de skal have den ønskede effekt i organisationen.
I en række organisationsudviklingsprojekter på sygehuse har vi anvendt en proces baseret på PULS Human Resource Analyse til at dokumentere, udvikle og monitorere de væsentligste faktorer for f.eks. jobtilfredshed, ledelseskvalitet, organisationstilfredshed, stressreaktioner og copingstrategier mv. I efterbehandlingssessionerne har vi arbejdet intensivt med at få medarbejderne til at dele deres viden og indsigt, og deltage aktivt i at få formuleret konstruktive forslag til procesforbedringer. Med udgangspunkt i data fra PULS HRA har vi desuden gennemført en række spændende forskningsprojekter, der har givet viden og indsigt i betydningen af HR faktorer på sygehuse, og hvorledes de kan udvikles.
Vi har gennemført opgaver indenfor ledelsesområdet for meget store sygehuse; bl.a. i forhold til udvikling af ledelsesfærdigheder hos lægegruppen. Det tidligere nævnte “professionelle paradigme” , kan gøre det vanskeligt at få læger til at acceptere at tage ledelsesfunktionen på sig. Vi har især fokuseret på udvikling af de kommunikative og relationelle færdigheder med anvendelse af bl.a. 360° Lederskabsanalyse og CIPS kommunikationstest.

På strategisk ledelsesniveau og i HR sammenhæng fungerer vi som sparringspartnere for sygehusdirektioner og centerledelser.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange