En af de største udfordringer kommuner står overfor er et krav om at de i stigende omfang skal kunne “gøre mere med mindre”. Det stiller store krav til ledelseskvaliteten og forståelse af, hvordan man motiverer og engagerer medarbejdere, og er derfor helt centrale temaer.

Det er vores erfaring, at kommunerne i den forbindelse gør klogt i at revurdere den "konventionelle visdom" om hvordan man bedst uddanner ledere til at håndtere disse krav, og ikke mindst hvordan man motiverer og engagerer medarbejderne.

Vi har designet og gennemført lederudviklingsforløb i mere end 25 kommuner. Størsteparten har været strategiske initiativer, hvor opgaven har været at udvikle de væsentligste lederkompetencer i organisationen med henblik på at opnå strategiske målsætninger. I en omfattende forskningsrapport baseret på arbejde med og evaluering af over 300 kommunale ledere, har vi kunnet dokumentere, at effektive ledere med gode økonomiske resultater for det meste også er de, som mestrer de kommunikative og interpersonelle færdigheder.
Et andet vigtigt område har været anvendelse af forskellige HR målinger, der bla. omfatter 360° Lederskabsanalyser, PULS HR Analyser og CIPS kommunikationsanalysen. Intelligent og konstruktiv brug af data, og metoder til at fange medarbejdernes viden og involvere dem aktiv i efterbehandlingsprocessen, har givet markante og dokumenterede forbedringer. Det største uudnyttede udviklingspotentiale i kommuner ligger efter vores erfaring i anvendelsen af netop denne tilgang.
Med udgangspunkt i vore egne erfaringer og forskningen på området, er der derfor god grund til at revurdere de seneste års fokus på at udvikle målrettede metoder til at “motivere og engagere medarbejdere” samt at kunne “tiltrække og fastholde medarbejdere” i den kommunale sektor. Loyale og engagerede medarbejdere er en konsekvens af velfungerende processer og god ledelse. Kort sagt kræver effektive tiltag, at man tager udgangspunkt i den enkelte organisation og ser på hvilke mønstre der er uhensigtsmæssige og arbejder systematisk med at ændre dem. Det er langt mere effektivt end modebetonede standardløsninger, hvor en bestemt ideologi bliver bestemmende for hvordan man løser en organisatorisk udfordring.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange