Vi har erfaringer med opgaver der dækker hele spektret af virksomheder og organisationer i såvel privat som offentligt regi.

Det er karakteristisk at vi har opgaver på forskellige niveauer i de organisationer vi arbejder med. Ofte omfatter det projekter hvor også direktionsniveauet er involveret i udviklingsprojekterne. De samarbejdsrelationer vi etablerer er typisk af længere varighed, hvor vi inddrages efter behov; f.eks. i forbindelse med større udviklingsprojekter, løbende monitorering og målinger, uddannelse af interne konsulenter m.v.
Vores evne til at bevæge os indenfor forskellige brancher og kulturer er baseret på en solid faglig viden der er forsknings- og evidensbaseret. Derfor er vi fleksible og kan imødekomme de ofte meget forskellige krav fra de organisationer vi arbejder med.

Vores teoretiske tilgang der tager udgangspunkt i organisationer som komplekse systemer, bevirker at vi ikke er låst fast i brug af trivielle standardløsninger og managementmoder.
Vi foretrækker at bruge analyser og kvalitetsdata til at få viden om organisatoriske problemstillinger hvis det er muligt. Organisationer er så komplekse at det er umuligt at “fange virkeligheden¨ hos medarbejderne hvis man ikke får deres viden systematiseret, og derefter fortolket i en dialog mellem de relevante interessenter i organisationen. Vi ser medarbejdernes viden og vilje til aktivt at deltage i organisationens udvikling som en vigtig forudsætning for at det kan lykkes - det er en “top-down styret bottom-up” udvikling.

Vi anvender også analyser og data til at måle om investeringen i HR aktiviteten har givet det forventede resultat.
 
loading quote
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange