Metze Erhvervspsykologer A/S

 
Metze Erhvervspsykologer A/S arbejder med udvikling af ledelseskvalitet og medarbejderressourcer for private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner.

Vi hjælper vore kunder med at implementere varige forbedringer på udfordrende og komplekse områder indenfor ledelses- og Human Resource området. Desuden arbejder vi med udvikling af ledelseskompetencer; primært med fokus på kommunikative og relationelle færdigheder. Vi fungerer også som strategiske rådgivere for direktioner og HR-afdelinger i forhold til udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer. Vores erfaring, kompetencer og faglige fundering gør os i stand til at arbejde differentieret og evidensbaseret med de mest effektive metoder, som tilfører værdi til vore kunder.
Vi går uden om overfladiske managementmoder og simple løsninger på komplekse problemer indenfor det organisationspsykologiske felt, hvor reglen alt for ofte er, at man tilpasser problemet til løsningen.
Vores fokus er at kortlægge problemfelterne, ofte med udgangspunkt i kvantitative og kvalitative data, før vi I samarbejde med ledelse og medarbejdere planlægger ændringsinitiativer. Udvikling af organisationer er ofte mest effektiv når den er baseret på en “top-down” styret “bottom-up” udvikling. I denne proces arbejder vi med udviklingstiltag både på det individuelle, det relationelle og det organisatoriske niveau.
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S 2009
Atomic Orange